ข้อมูลเด็กทั้งหมด

ลำดับ

ชื่อเด็ก

ชื่อองค์กร

รหัสองค์กร

ดูข้อมูล

1 เด็กชายจะล่อ โครงการมิตรข้างถนน Drop-in แม่สาย A003
2 นายอาก่อง มาเยอะ โครงการมิตรข้างถนน Drop-in แม่สาย A003
3 เด็กชายยาคิ มูเซอ โครงการมิตรข้างถนน Drop-in แม่สาย A003
4 เด็กชายลีโล แยะเบีย โครงการมิตรข้างถนน Drop-in แม่สาย A003
5 เด็กหญิงพิมพ์วิไล ปะพือ บ้านพักศิลาแห่งความรัก A005
6 นางสาวหมิ่นชู ยีเบียกู่ บ้านพักศิลาแห่งความรัก A005
7 เด็กหญิงวริญพร ปะบือ บ้านพักศิลาแห่งความรัก A005
8 เด็กชายชาติชัย เชอหมื่อ บ้านพักศิลาแห่งความรัก A005
9 เด็กชายยุทธนา จี่เบี่ยกู่ บ้านพักศิลาแห่งความรัก A005
10 เด็กชายอาแซะ แชบอ บ้านพักศิลาแห่งความรัก A005
ตอนนี้แสดงอยู่หน้าที่ 11 จากทั้งหมด   15  หน้า